महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ
सरळसेवा भरती प्रक्रिया
 


About Us

www.mahast.in is a website developed for purpose of recruitment related information and accepting application forms for various MSRTC Recruitments.

This website is developed and maintained by Chanakya Software Services Pvt.Ltd.Pune on behalf of MSRTC.Problem with an online payment : Please talk to us on 7774060901 or email us at msrtc2014@gmail.com

आमच्या विषयी

www.mahast.in ही वेबसाईट, MSRTC च्या विविध भरती प्रक्रियांसंदर्भात माहिती उपलब्ध करुन देण्यासाठी आणि प्रत्येक भरतीवेळी अर्जदारांचे अर्ज स्विकारण्यासाठी उपयोगात आणली जाते. या वेबसाईटची विकसित करण्याची आणि देखरेखीची जबाबदारी ही MSRTC तर्फे चाणक्य सॉफ्टवेअर सर्व्हिसेस प्रा. लि., पुणे यांची आहे,.Problem with an online payment : Please talk to us on 7774060901 or email us at msrtc2014@gmail.com